Lone Jørgensen

Erfaring og indsigt

Passion

Frem mod 2030 vil vi blive 161. 000 flere ældre over 80 år. Det er næsten 2/3 flere end i dag. Vi står derfor overfor store forandringer, der nogle steder vil koste formuer, og andre steder vil have store konsekvenser for ældre og syge mennesker.
Hvis vores viden om og tilgang til at realisere forandringerne ikke er tilstrækkelig, kan det få uoverskuelige økonomiske og menneskelige konsekvenser.
Der kan opstå gnidninger, også selv om vi vil det samme. Det der skaber værdi for en aktør, har måske mindre værdi for andre. Konsekvensen kan være utilfredse borgere, medarbejdere der mistrives eller organisationer der ikke når deres mål.

Jeg hjælper med at skabe værdi i hele værdikæden, og hjælper med at løse kriser der opstår undervejs.

Erfaring og indsigt

Efter 25 år som chef på ældre- og sundhedsområdet i København og flere andre kommuner, har jeg arbejdet med alle områder af drift og udvikling af det kommunale ældre- og sundhedsområde.
Som chefkonsulent i KL, har jeg stor erfaring med at undersøge borgernes behov og udvikle social og sundhedsfaglige tilbud. Jeg arbejder med hele værdikæden fra borgerens henvendelse til kommunen til bevilling og derfra til levering af ydelser fra private og offentlige leverandører. Udvikling af sundhedshuse og digital hjemmevejledning er nogle af de projekter jeg har stået i spidsen for.

Mit faglige afsæt er en Master i Public Governance (MPG), en master i Folkesundhedsvidenskab (MPH), en sundhedsfaglig grunduddannelse samt en lang række lederuddannelser.

Drømmer du

– ligesom mig, om at få intentionerne om bedre velfærd ud over rampen?
Her kan du høre, hvor vi kan tage fat.

Omsorgssektor

Japaner i Danmark

Hospice

Det digitale DK

De danske sygehuse

Kommunalreform

Det er vigtigt at processer skaber mening og værdi både for den enkelte borger, for medarbejderen og for den administrative og politiske ledelse.

– Lone Jørgensen –

Vores samfund står overfor store forandringer, der nogle steder koster formuer og andre steder har store konsekvenser for borgerne, men vores viden om og tilgang til at realisere forandringerne er ofte ikke tilstrækkelig.

– Lone Jørgensen –