Lone Jørgensen

Strategisk rådgiver

Ældre – og sundhedsområdet

Strategisk ledelse

Er der afstand mellem de politiske ambitioner og den virkelighed de skal realiseres i, eller oplever du, at din ledelse drukner i administration, misforståelser og manglende viden, kan jeg hjælpe med at skabe værdi i alle “led i produktionen” af velfærdsydelserne.

Ledelsessparring

Er du som leder kørt fast, har mistet energien eller udsynet, kan jeg hjælpe dig på sporet igen via et coachingforløb.

Ledelse af processer

Når der er konkrete opgaver, der skal løses, træder jeg ofte til og hjælper med at skabe fremdrift i projektet. Måske mangler du en ekstra hånd til at drive et forretningskritisk projekt til en skarp deadline, fx når ny organisering skal realiseres, eller når der skal rekrutteres en ny leder.

Knaster i samarbejdet

Når der er spændinger mellem medarbejdere og borgere og måske deres pårørende, eller mellem ledere og politikere, eller mellem afdelinger, hjælper jeg med at finde ind til konfliktens kerne og hvad den udspringer af. Sammen finder vi et ståsted og bevæger os mod det resultat, som I ønsker.

Når der er ubalance eller manglende fremdrift i organisationen, er det skidt for både produktion og medarbejdere. Noget må gøres og noget kan gøres. Jeg skræddersyr forløb for direktører, chefer og ledere på ældre- og sundhedsområdet. Jeg inddrager praksis og sørger for, at der er sammenhæng mellem den politiske vision og borgernes oplevelse. Min styrke er en stor indsigt og erfaring fra det kommunale maskinrum.

Den bedste og mest effektive proces udspringer af det konkrete arbejde. Vi starter derfor altid med en samtale, hvor vi kommer tættere på problemstillingen, drøfter vores antagelser og det resultat som I ønsker. Jeg udarbejder et forslag til forløb, som vi gennemgår, tilpasser og planlægger.

Hvis du er fyldt med opgaver til op over halsen, eller har haft hovedet for meget i ”maskinrummet”, kan jeg hjælpe med at afklare, hvor det brænder mest på, så du kan fokusere og komme i mål

Du får en rådgiver, der kender kommandovejene, og tager fat i dig, inden der er noget, der kører af sporet

Du får en rådgiver, der kender alle ydelsesområderne og ikke har brug for en person til at oversætte

Du får et ude “fra og ind” syn på din organisation og dermed nye perspektiver på kendte problemstillinger og inspiration til at gå nye veje.

Du får viden om, hvordan andre arbejder med tilsvarende problemstillinger
Du samarbejder med en passioneret udvikler med stor driftserfaring
Du får en samarbejdspartner der arbejder med nye velfærdsløsninger, og som har erfaring i at udvikle tilbud til fremtidens sundhedsvæsen, sammen med borgere, medarbejdere, ledere og politikere

Det var en stor hjælp at Lone hjalp os med at udvikle et koncept og rammer for vores Taskforce, som samarbejder om at finde gode løsninger for borgere der modtager både sociale og sundhedsfaglige ydelser. Der var særlig fokus på at arbejde med konkrete barrierer for at lykkes med den nye enhed. Det var en fornøjelse at høre, en medarbejder fortælle at ”vi nu kommer i dybden med de sager vi behandler i Taskforcen”

Birgit Gundorph-Malling

Chef for Sundhed og Ældre, ph.d.

LJ.EFFEKT hjalp min virksomhed med en særdeles skarp analyse del i forhold til ældre området og efterfølgende med gode råd omkring implementering heraf. Vi var rigtig glade for samarbejdet”

Henrik